نمایش دادن همه 5 نتیجه

دستگاه الکتروکاردیوگرام CONTEC مدل G100

180.000.000 ریال
دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG) مدل G100 محصولی از برند CONTEC می باشد. دستگاه ECG یکی از مهم ترین تهجیزات پزشکی به

دستگاه الکتروکاردیوگرام CONTEC مدل GA300

215.000.000 ریال
دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG) مدل GA300 محصولی از برند CONTEC می باشد. دستگاه ECG یکی از مهم ترین تهجیزات پزشکی به

دستگاه الکتروکاردیوگرام CONTEC مدل GT300

265.000.000 ریال
دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG) مدل GT300 محصولی از برند CONTEC می باشد. دستگاه ECG یکی از مهم ترین تهجیزات پزشکی به

دستگاه الکتروکاردیوگرام CONTEC مدل GT600

350.000.000 ریال
دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG) مدل GT600 محصولی از برند CONTEC می باشد. دستگاه ECG یکی از مهم ترین تهجیزات پزشکی به

فشارسنج دیجیتال با پالس اکسیمتر CONTEC مدل 08A

75.000.000 ریال

فشارسنج دیجیتال با پالس اکسیمتر CONTEC مدل 08Aبا اندازه گیری فشارخون نوزاد ، اطفال و بزرگسال و حیوانات خانگی با کاف های سایز مختلف