نمایش دادن همه 2 نتیجه

اسپیرومتری 3توپ ایرانی 1200 Prima

715.000 ریال
اسپیرومتری 3توپ ایرانی 1200 Prima برای ارزیابی عملکرد ریه و اندازه گیری میزان هوای تنفسی ( میزان دم ) استفاده

اسپیرومتری تک پیستون 5000 Prima

1.885.000 ریال
اسپیرومتری تک پیستون 5000 Prima برای ارزیابی عملکرد ریه و اندازه گیری میزان هوای تنفسی ( میزان دم ) استفاده