در حال نمایش 3 نتیجه

اسپیرومتری 3توپ ایرانی 1200 Prima

90.000 تومان
اسپیرومتری 3توپ ایرانی 1200 Prima برای ارزیابی عملکرد ریه و اندازه گیری میزان هوای تنفسی ( میزان دم ) استفاده

اسپیرومتری 5000 تک پیستون Besmed

370.000 تومان
اسپیرومتری 5000 تک پیستون Besmed مدل TB-93500 برای ارزیابی عملکرد ریه و اندازه گیری میزان هوای تنفسی ( میزان دم

اسپیرومتری تک پیستون 5000 Prima

200.000 تومان
اسپیرومتری تک پیستون 5000 Prima برای ارزیابی عملکرد ریه و اندازه گیری میزان هوای تنفسی ( میزان دم ) استفاده

تست ریه

اسپیرومتری یا دَم سنج دستگاهی برای اندازه گیری و ثبت ظرفیت تنفسی شش هاست. در این آزمایش جریان ورودی هوا به ریه و جریان خروجی از ریه مورد بررسی قرار می گیرد.

این دستگاه ابزاری است که شما را به کشیدن نفس های عمیق و موثر تشویق می کند.

کاربرد

این سری اسپیرومتری ها یکی از راه های افزایش بازده تنفسی است. که بعد از عمل جراحی جهت تقویت ، بازتوانی و یا حفظ وضع تنفس بیمار استفاده می شود.

پزشک ممکن است زمانی که خس خس سینه ، تنگی نفس یا سرفه دارید. استفاده از این دستگاه را تجویز کند