در حال نمایش 5 نتیجه

دستگاه الکتروکاردیوگرام CONTEC مدل G100

18.000.000 تومان
دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG) مدل G100 محصولی از برند CONTEC می باشد. دستگاه ECG یکی از مهم ترین تهجیزات پزشکی به

دستگاه الکتروکاردیوگرام CONTEC مدل GA300

21.500.000 تومان
دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG) مدل GA300 محصولی از برند CONTEC می باشد. دستگاه ECG یکی از مهم ترین تهجیزات پزشکی به

دستگاه الکتروکاردیوگرام CONTEC مدل GT1200

دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG) مدل GT1200 محصولی از برند CONTEC می باشد. دستگاه ECG یکی از مهم ترین تهجیزات پزشکی به

دستگاه الکتروکاردیوگرام CONTEC مدل GT300

26.500.000 تومان
دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG) مدل GT300 محصولی از برند CONTEC می باشد. دستگاه ECG یکی از مهم ترین تهجیزات پزشکی به

دستگاه الکتروکاردیوگرام CONTEC مدل GT600

35.000.000 تومان
دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG) مدل GT600 محصولی از برند CONTEC می باشد. دستگاه ECG یکی از مهم ترین تهجیزات پزشکی به